1. ArchDaily
  2. Suruga Ward

Suruga Ward

Tienda 52 / Suppose Design Office

© Toshiyuki Yano© Toshiyuki Yano© Toshiyuki Yano© Toshiyuki Yano+ 11

Suruga Ward, Japón