ArchDaily Perú | El sitio web de arquitectura más leído en españolEl sitio web de arquitectura más leído en español

Mokuzaikaikan / Nikken Sekkei

05:00 - 21 Enero, 2016
Mokuzaikaikan / Nikken Sekkei, © Nacasa & Partners Inc, Harunori Noda
© Nacasa & Partners Inc, Harunori Noda

© Nacasa & Partners Inc, Harunori Noda © Nacasa & Partners Inc, Harunori Noda © Nacasa & Partners Inc, Harunori Noda © Nacasa & Partners Inc, Harunori Noda +39

 • Arquitectos

 • Ubicación

  Shinkiba, Koto, Tokyo 136-0082, Japan
 • Diseño

  Tomohiko Yamanashi , Takeyuki Katsuya
 • Equipo de Diseño

  Tomohiko Yamanashi, Takeyuki Katsuya, Yasuyo Sasayama, Yasuyoshi Miyakura, Satoshi Takeuchi/NIKKEN SEKKEI
 • Área

  1011.0 m2
 • Año Proyecto

  2009
 • Fotografías